Konta reklamowe

Optymalizuj reklamy na podstawie kompletnych danych. Dodawaj połączenia do kont reklamowych, z których korzystasz.

google-ads-integration

Ringostat i Google Ads

Kontroluj skuteczność reklam kontekstowych.

Integracja Google Ads i Ringostat to:

Automatyczne przesyłanie danych o wydatkach z Google Ads do Ringostat.

Google Ads to usługa reklamy kontekstowej, która łączy w sobie narzędzia do tworzenia, testowania i analizowania reklam. Dzięki integracji możesz zobaczyć koszty promocji bezpośrednio w sekcji Ringostat Analytics.

Analiza skuteczności reklamy kontekstowej.

Śledź, ile wydano na kampanie Google Ads i jak te środki zostały przekształcone w połączenia z klientami. Odpowiednie dane będą dostępne w sekcji Analytics. Pomoże to ocenić zwrot z poszczególnych kampanii i na tej podstawie przydzielić budżet.

Tworzenie kompleksowych analiz na podstawie danych o połączeniach i koszcie za połączenie.

Wykorzystaj dane o wydatkach na Google Ads jako jeden z elementów kompleksowej analizy. Możesz opcjonalnie przenieść informacje o przychodach CRM i wydatkach na reklamę na Facebooku do Ringostat. Pomoże Ci to ocenić w jednym oknie, ile zysku przyniosła każda złotówka zainwestowana w promocję.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i Google Ads

  • Wyświetlanie danych dotyczących kosztów połączeń w raportach Ringostat.
  • Zrozumienie, w jaki sposób i na jakie połączenia konwertuje reklama kontekstowa, na przykład na połączenia ukierunkowane lub nieukierunkowane.
  • Tworzenie kompleksowych analiz w raportach Ringostat.
facebook-integration

Ringostat i Facebook

Dowiedz się, jak opłaca się reklama w mediach społecznościowych.

Integracja Facebooka i Ringostatu to:

Przesyłanie danych o wydatkach z Facebooka do Ringostatu.

Facebook jest jedną z największych sieci społecznościowych na świecie, która posiada narzędzia do promocji online. Integracja pozwala zobaczyć bezpośrednio w Ringostacie ile pieniędzy zostało wydanych na reklamę na Facebooku. Dane w kontekście poszczególnych kampanii pojawiają się w sekcji Analytics.

Analiza konwersji reklam w mediach społecznościowych na leady.

Dowiedz się, jak opłacalne jest inwestowanie w konkretną reklamę na Facebooku. Dzięki integracji Ringostat wyświetla, ile połączeń wygenerowała każda kampania w mediach społecznościowych. Obejmuje to połączenia od zainteresowanych klientów ― tych, którzy wykonali ukierunkowane połączenie.

Pełne zrozumienie zwrotu z inwestycji w reklamę dzięki kompleksowej analityce.

Dane dotyczące wydatków na reklamę na Facebooku mogą być częścią kompleksowej analizy. W Ringostat można również zobaczyć dane z CRM o przychodach dla każdej kampanii. Pomoże to zobaczyć zwrot z reklamy i zainwestować budżet w skuteczne sposoby promocji.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i Facebooka

  • Dane dotyczące kosztów połączeń można łatwo znaleźć w raportach Ringostat.
  • Zrozumienie, w jaki sposób i na jakie połączenia konwertowany jest płatny ruch reklamowy, na przykład połączenia ukierunkowane.
  • Możliwość tworzenia kompleksowych analiz w Ringostat.
instagram-integration

Ringostat i Instagram

Dowiedz się, jak reklama opłaca się w jednej z najpopularniejszych aplikacji.

Integracja Instagrama i Ringostatu to:

Przesyłanie danych o kosztach reklamy z sieci społecznościowej do Ringostat.

Instagram to najpopularniejsza na świecie sieć społecznościowa do udostępniania zdjęć i filmów. Zapewnia ona między innymi możliwość promocji online. Możesz uruchomić kampanię reklamową na Instagramie za pośrednictwem konta reklamowego na Facebooku. Integracja pozwoli ci analizować koszty reklamy na Instagramie bezpośrednio w interfejsie Ringostat. Informacje są dostępne w sekcji Analytics, w kontekście poszczególnych kampanii.

Analiza konwersji reklam w mediach społecznościowych na połączenia.

Przeanalizuj zwrot z inwestycji dla konkretnej reklamy na Instagramie. Dzięki integracji z Ringostat zbierane są informacje o tym, ile połączeń wygenerowała dana kampania w mediach społecznościowych. W szczególności uwzględnia połączenia od najbardziej obiecujących klientów ― tych, którzy wykonali ukierunkowane połączenia.

Ocena zwrotu z inwestycji w reklamę za pomocą kompleksowej analityki.

Informacje o wydatkach na reklamę na Instagramie mogą stanowić podstawę kompleksowej analizy. Pomoże to zrozumieć zwrot z inwestycji w reklamę i inwestować tylko w skuteczne kampanie.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i Instagrama

  • Uzyskaj dane dotyczące kosztów przyciągniętych połączeń bezpośrednio w interfejsie Ringostat.
  • Dowiedz się, w jaki sposób i na jakie połączenia konwertowany jest ruch z mediów społecznościowych, na przykład połączenia ukierunkowane.
  • Twórz kompleksowe analizy w systemie Ringostat.