CMS/Site Builders

Telefonia IP i śledzenie połączeń Ringostat dla Twojej strony internetowej na platformie Horoshop i Prom.

prom-integration

Ringostat i Prom

Twórz analitykę dla stron internetowych na platformie EVO Group.

Integracja Prom.ua i Ringostat to:

Automatyzacja pracy działu sprzedaży.

Prom.ua jest platformą handlową EVO Group. Znajdują się na niej strony internetowe i sklepy internetowe firm. Ringostat automatycznie zbiera szczegółowe dane o połączeniach z tych witryn: status, źródło reklamy, identyfikator dzwoniącego, kto został połączony itp. Menedżerowie nie muszą samodzielnie wypełniać tabel tymi danymi.

Określanie skuteczności reklam.

Dziennik pokazuje, które reklamy doprowadziły do połączenia. Dane są szczegółowe dla źródła, kanału, kampanii i słowa kluczowego. Aby zakończyć analizę, informacje są przesyłane do Google Analytics, gdzie można je analizować wraz z innymi konwersjami. Porównaj te dane z liczbą połączeń i zgłoszeń i wyciągnij wnioski na temat sukcesu działań marketingowych.

Korzystanie z centrali telefonicznej w chmurze i formularza zamówienia oddzwaniania.

Wykorzystaj możliwości telefonii w chmurze. Skonfiguruj automatyczną sekretarkę po godzinach pracy, automatyczne przekierowanie połączeń i otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o nieodebranych połączeniach.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i Prom

  • Wdróż śledzenie połączeń Ringostat, jeśli Twoja witryna jest zbudowana na platformie Prom.
  • Ringostat to pierwsza usługa śledzenia połączeń, która działa na platformach grupy EVO.
horoshop-integration

Ringostat i Horoshop

Z łatwością połącz śledzenie połączeń ze swoim sklepem internetowym.

Integracja Horoshop i Ringostat to:

Automatyzacja pracy działu sprzedaży.

Horoshop to platforma do tworzenia sklepów internetowych, z której korzysta już ponad 1700 ukraińskich przedsiębiorców. Dzięki Ringostat wszystkie te firmy mogą automatycznie zbierać dane o połączeniach, określać ich źródło reklamowe, status, numer klienta i menedżera, który odebrał połączenie. Wszystkim połączeniom towarzyszy nagranie audio rozmowy. Pracownicy nie muszą ręcznie rejestrować faktu połączenia ― pozwoli to zaoszczędzić czas na zadania o wyższym priorytecie.

Analiza skuteczności kanałów reklamowych.

W dzienniku połączeń Ringostat właściciel sklepu internetowego może zobaczyć, które źródło reklamy, kanał, kampania lub słowo kluczowe spowodowało połączenie przychodzące. Ponadto wszystkie dane są automatycznie przesyłane do Google Analytics, co pozwala analizować wszystkie konwersje i zrozumieć, jak skutecznie alokować budżet reklamowy w przyszłości. W razie potrzeby dane Ringostat mogą być przesyłane do ponad 30 usług, z którymi istnieją gotowe integracje.

Korzystanie z pełnoprawnej centrali telefonicznej w chmurze i formularza oddzwaniania.

Możesz skonfigurować automatyczną sekretarkę i automatyczne przekierowanie połączeń dla swojego sklepu internetowego, a także otrzymywać natychmiastowe powiadomienia o nieodebranych połączeniach. Użytkownicy mogą również korzystać z menu głosowego, kolejki połączeń i innych funkcji wirtualnej centrali Ringostat. Jeśli chcesz, możesz podłączyć formularz oddzwaniania, który można łatwo dostosować do projektu i schematu kolorów Twojej witryny.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i Horoshop

  • Szybko połącz śledzenie połączeń ze swoim sklepem internetowym na platformie Horoshop bez pomocy programistów.
  • Analizuj skuteczność kanałów reklamowych na podstawie danych o źródłach reklamowych połączeń.
  • Monitoruj pracę swojego zespołu sprzedażowego poprzez odsłuchiwanie połączeń.