Systemy CRM

Połącz Ringostat ze swoim CRM - Popraw wydajność zespołu sprzedaży. Automatycznie rejestruj wszystkie czynności związane z połączeniami, nagraniami i wiadomościami głosowymi w ramach kontaktów i transakcji.

pipedrive-integration

Ringostat i Livespace

Livespace to CRM dla sprzedaży B2B, który zwiększa wydajność zespołu. Strukturyzuje pracę, jasno określa kolejne kroki dla każdego pracownika, aby pomyślnie zakończyć transakcję.

Integracja Livespace i Ringostat to:

Automatyzacja tworzenia kontaktów.

Nasze niestandardowe rozwiązanie automatycznie generuje kontakty w CRM na podstawie numeru telefonu z połączenia, dodając nagranie audio rozmowy. Oszczędza to czas zespołu i usprawnia obsługę klienta. System automatycznie tworzy Callback z czasem realizacji wynoszącym 4 godziny, jeśli połączenie zostanie odebrane po godzinach lub pozostanie bez odpowiedzi.

Dzwonienie z CRM jednym kliknięciem.

Integracja pozwala na wybranie numeru z karty klienta w CRM i automatyczne uzupełnienie danych o tym połączeniu w systemie. Funkcje Ringostatu pozwalają na wykonywanie połączeń z dowolnej strony internetowej, na której dostępny jest podany numer telefonu, przy jednoczesnym przesyłaniu danych o połączeniach do Livespace.

Śledzenie aktywności klientów.

Interfejs Ringostat posiada osobną zakładkę, która pokazuje, którzy z klientów, którzy dzwonili wcześniej, są obecnie na stronie internetowej. Możesz od razu do nich zadzwonić, ponieważ jeśli obecnie odwiedzają stronę internetową, są potencjalnie zainteresowani usługami firmy. 

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i Livespace

 • Automatyzacja rutynowych zadań: automatyczne przesyłanie danych połączeń do CRM, tworzenie transakcji, zadań i rekordów kontaktów, oszczędzając czas zespołu.
 • Zwiększ kontrolę i popraw jakość obsługi: odsłuchuj nagrania audio rozmów w CRM, śledź aktywność klientów na stronie internetowej w czasie rzeczywistym i miej pełną kontrolę nad procesem sprzedaży.
 • Zwiększ wydajność: automatyzacja, szczegółowa analityka i dostęp do kluczowych informacji o klientach pomogą Ci znacznie zwiększyć produktywność i wyniki Twojego zespołu.
planfix-integration

Ringostat i Firmao

Firmao CRM jest oprogramowaniem typu “Contact center” pozwalającym na łatwe zarządzanie kontaktami z klientami w małych i średnich firmach.

Integracja Firmao i Ringostat to:

Click-to-call.

Pozwala na wykonanie połączenia za pomocą jednego kliknięcia w numer telefonu klienta, który odnajdziemy w danych klienta, zadaniach, szansach sprzedaży.

Sprawdzenie połączenia.

Pozwala na identyfikację dzwoniącego klienta. W momencie jeśli jest to klient rozpoznany w naszej bazie firm, system automatycznie przeniesie nas do widoku jego szczegółów. Jeśli klient nie zostanie rozpoznany, system zaproponuje nam utworzenie nowej firmy, kontaktu lub szansy sprzedaży.

Zapisywanie połączeń w systemie.

Pozwala na tworzenie raportów rozmów dla użytkowników oraz weryfikację czy nawiązany został już kontakt z klientem.

Automatycznie tworzone zadanie/firma.

W przypadku nieodebranego połączenia od klienta, system automatycznie utworzy zadanie lub firmę. Dzięki temu w szybki sposób zidentyfikujemy klienta, któremu nie udało się z nami skontaktować.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i Firmao

 • Tworzenie firm, kontaktów lub szans sprzedaży na podstawie rozmów telefonicznych
 • Pełny rejestr połączeń przychodzących/ wychodzących
 • Rozmowy telefoniczne widoczne w szczegółach klienta/firmy
 • Seryjne wykonywanie połączeń
 • Możliwość identyfikacji dzwoniącego, zanim połączenie zostanie odebrane w Firmao
pipedrive-integration

Ringostat i Pipedrive

Zarządzaj obsługą klienta i sprzedażą w oparciu o dane połączeń.

Integracja Pipedrive i Ringostat to:

Automatyzacja i optymalizacja pracy działu sprzedaży.

Pipedrive to narzędzie do zarządzania sprzedażą. Po rozmowie Ringostat przesyła do systemu dane o czasie trwania, statusie, źródle reklamy, nagraniu rozmowy itp. Kontakty, transakcje i zadania są tworzone automatycznie, a odpowiedzialni pracownicy są przypisywani.

Analiza źródeł połączeń aż do słowa kluczowego.

Zobacz, które reklamy generują połączenia z klientami i sprzedaż. Dane o źródle, kampanii i słowie kluczowym, które doprowadziło do połączenia z klientem, są dołączane do karty transakcji.

Praca z nieodebranymi połączeniami i utraconymi transakcjami.

Po nieodebranym połączeniu CRM automatycznie tworzy zadanie "Skontaktuj się z klientem". Żaden potencjalny klient nie zostanie utracony. Słuchaj nagrań rozmów dołączonych do transakcji i analizuj powody ich utraty. Określ, które skrypty najczęściej prowadzą do sprzedaży.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i Pipedrive

 • Przesyłanie danych o połączeniach do CRM. Po rozmowie z klientem system automatycznie tworzy transakcje, zadania i kontakty.
 • Kontrola działu sprzedaży i poprawa poziomu obsługi klienta. Odsłuchiwanie nagrań audio rozmów dotyczących wszystkich transakcji w CRM.
 • Śledzenie źródła reklamy połączenia, które jest automatycznie dodawane do karty transakcji.
onebox-integration

Ringostat i OneBox

Zautomatyzuj swój zespół sprzedaży i zmniejsz liczbę nieodebranych połączeń.

Integracja OneBox i Ringostat to:

Automatyzacja procesów biznesowych.

OneBox to system, który pomaga firmom lepiej zrozumieć potrzeby klientów. W OneBox można skonfigurować automatyczne powiadomienie, które pojawi się podczas połączenia przychodzącego, aby poinformować o możliwości utworzenia kontaktu. Zaoszczędzi to czas menedżerów i zmniejszy ryzyko, że zapomną oni zarejestrować kontakt lub popełnią błąd. Po zakończeniu połączenia system OneBox otrzymuje dane z systemu call tracking: numer użytkownika, kierunek połączenia, status i czas trwania rozmowy, identyfikator dzwoniącego i nagranie audio rozmowy.

Zwiększenie produktywności zespołu sprzedaży.

Historia połączeń i nagrania rozmów są automatycznie przesyłane do OneBox. Oceniaj pracę menedżerów, odsłuchując nagrania rozmów w interfejsie CRM. Analizuj historię połączeń: odebranych, nieodebranych i takich, które nie odbyły się, ponieważ numer abonenta był zajęty itp. Oddzwaniaj do klientów, którzy nie otrzymali odpowiedzi na czas.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i OneBox

 • Wyświetlanie historii połączeń. Ringostat automatycznie przenosi dane o połączeniach do sekcji "Zdarzenia" w OneBox: status, czas trwania, nagranie rozmowy itp.
 • Przypomnienie o utworzeniu kontaktu. Możesz skonfigurować wyskakujące powiadomienie o utworzeniu kontaktu, które pojawi się przy każdym telefonie od klienta.
 • Kontrola działu sprzedaży i poprawa poziomu obsługi klienta. Możliwość odsłuchiwania nagrań audio rozmów w interfejsie CRM.
brainify-integration

Ringostat i Brainify

Automatyzacja działu sprzedaży dla deweloperów.

Integracja Brainify i Ringostat to:

Automatyzacja działu sprzedaży.

Brainify to rozwiązanie do automatyzacji działów sprzedaży firm budowlanych. Dane o połączeniach są automatycznie przesyłane do CRM wraz ze statusem (odebrane/nieodebrane/docelowe), takim jak czas trwania połączenia, czas oczekiwania na linii, numer dzwoniącego itp. W ten sposób integracja oszczędza czas menedżerów i pozwala im skupić się na sprzedaży.

Kontrola działu sprzedaży.

System odbiera nagrania audio rozmów z klientami. Można je odsłuchać na swoim koncie Brainify. Pozwala to ocenić pracę menedżerów i poprawić jakość obsługi klienta.

Analiza reklamowych źródeł telefonów w CRM.

Brainify otrzymuje informacje o źródle reklamy, z którego przyszedł klient. Pozwala to ocenić skuteczność kampanii reklamowych i zrozumieć, które z nich marnują budżet.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i Brainify

 • Przekazywanie danych o połączeniach do CRM. Gdy klient zadzwoni przez telefon, wszystkie informacje o rozmowie są automatycznie przekazywane do systemu: czas trwania rozmowy, czas oczekiwania na linii, numer dzwoniącego itp.
 • Kontrola działu sprzedaży. Możliwość odsłuchiwania nagrań audio rozmów w CRM i poprawa jakości pracy menedżerów.
 • Śledzenie źródła reklamowego połączenia, które jest automatycznie przekazywane do Brainify.
hubspot-integration

Ringostat i Hubspot

Zautomatyzuj swój zespół sprzedaży, integrując CRM ze śledzeniem połączeń.

Integracja Hubspot i Ringostat to:

Automatyzacja pracy działu.

HubSpot to system do automatyzacji sprzedaży i marketingu. Ringostat przesyła informacje o połączeniach z klientami do HubSpot, dzięki czemu menedżer nie musi ręcznie wprowadzać danych. Informacje o kliencie są dodawane do kontaktu: jego numer telefonu, źródło skierowania itp.

Poprawa jakości obsługi.

Inteligentna logika integracji zapewnia, że menedżerowie przetwarzają żądania na czas i nie tracą potencjalnych klientów. Po nieodebranym połączeniu system automatycznie tworzy zadanie "Zadzwoń do klienta" z określonym terminem. System natychmiast łączy klientów z już utworzoną transakcją z odpowiedzialnym za nią menedżerem. Tworzy to efekt "wow" dla klienta. Menedżer może odsłuchać nagrania rozmów dołączone do każdej transakcji.

Rozumienie, gdzie wydawany jest budżet reklamowy.

Marketerzy będą mogli zobaczyć, które źródła, kampanie i słowa kluczowe przekształcają się w połączenia i sprzedaż. Dane na ich temat są dołączane do każdej transakcji. Dzięki tym informacjom można zoptymalizować wydatki na reklamę, przesunąć budżet i zwiększyć skuteczność kampanii.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i Hubspot

 • Automatyzacja pracy z zamówieniami i transakcjami. Pracownicy będą mieli więcej czasu na sprzedaż.
 • Lepsza jakość obsługi. Połączenie telefoniczne jest natychmiast przekazywane do menedżera odpowiedzialnego za transakcję lub kontakt.
 • Kontrola nad przetwarzaniem zamówień. Nagranie audio rozmowy z menedżerem jest automatycznie dołączane do transakcji.
retail-crm-integration

Ringostat i RetailCRM

Usprawnij przepływ pracy i zwiększ wydajność swojego zespołu sprzedaży.

Integracja retailCRM i Ringostat to:

Automatyzacja procesów pracy.

RetailCRM to wyspecjalizowany CRM dla e-commerce. Podczas rozmowy system automatycznie tworzy kontakt z klientem, zamówienie i zadanie. Śledzenie połączeń przesyła również szczegółowe dane dotyczące połączenia do CRM: numer telefonu klienta, nagranie audio itp. Pozwala to zaoszczędzić czas menedżerów, umożliwiając im wykonywanie ważniejszych zadań, a także eliminuje możliwość wystąpienia niedokładności i błędów podczas ręcznego rejestrowania danych.

Kontrola działu sprzedaży.

CRM wyświetla całą historię komunikacji między menedżerem a klientem dla każdego zamówienia. Słuchaj nagrań audio rozmów, aby zrozumieć, czy menedżer prawidłowo komunikuje się z klientami. Analizuj przyczyny utraconych transakcji. Oszacuj liczbę nieodebranych połączeń i skonfiguruj powiadomienia o nich. Pozwoli to zdyscyplinować zespół sprzedaży i poprawić jakość obsługi.

Zrozumienie, które reklamy generują zamówienia.

Śledzenie połączeń przekazuje szczegółowe informacje o źródłach reklamowych połączeń telefonicznych do CRM. Porównując dane dotyczące zamkniętych transakcji, można zobaczyć, które działania reklamowe się opłacają i generują zyski, a które marnują budżet.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i RetailCRM

 • Przesyłanie danych o połączeniach do CRM. Po rozmowie z klientem system RetailCRM automatycznie tworzy transakcje, zadania i kontakty.
 • Kontrola działu sprzedaży i poprawa poziomu obsługi klienta. Możliwość odsłuchiwania nagrań audio rozmów dotyczących wszystkich transakcji w CRM.
 • Analiza źródła reklamowego połączenia, które jest automatycznie dołączane do karty transakcji w RetailCRM.
salesforce-integration

Ringostat i Salesforce

Przenieś pracę swojego zespołu sprzedaży na wyższy poziom, automatyzując rutynowe działania.

Integracja Salesforce i Ringostat to:

Automatyzacja procesów w dziale sprzedaży.

Salesforce jest jednym z liderów na rynku CRM. Dzięki integracji z Ringostatem użytkownicy CRM będą mogli przenieść przetwarzanie zamówień na wyższy poziom. Podczas rozmowy telefonicznej dane połączenia są automatycznie przekazywane do systemu. Nowe zadania, transakcje i kontakty są tworzone w oparciu o inteligentną logikę integracji.

Zwiększenie profesjonalizmu menedżerów.

Ringostat nagrywa rozmowy telefoniczne z klientami i automatycznie dodaje te nagrania do transakcji. Odsłuchanie nagrań audio pokaże błędy systemowe w pracy menedżerów oraz przyczyny przegranej lub wygranej umowy. Analizując je, poprawisz umiejętności swoich pracowników. Menedżerowie nie zapomną o nieodebranych połączeniach ― natychmiast po nich zostanie utworzone zadanie "Zadzwoń do klienta" z terminem wykonania.

Zbieranie danych o źródłach reklam, które prowadzą do sprzedaży.

Dane o źródłach połączeń w kontekście zrealizowanych transakcji uzupełnią analitykę dla działu marketingu. Wiedząc, skąd pochodzą klienci, którzy dokonali zakupu, można prawidłowo alokować budżet na promocję. Można też wyłączyć reklamy, które nie generują sprzedaży i marnują pieniądze.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i Salesforce

 • Automatyczne przesyłanie informacji o połączeniach do CRM. Po rozmowie telefonicznej system tworzy kontakt z klientem, transakcję i zadanie.
 • Zwiększenie poziomu obsługi poprzez kontrolę zespołu sprzedaży. Możliwość odsłuchiwania nagrań audio rozmów dołączonych do transakcji.
 • Dołączanie do CRM danych o źródłach reklamowych generujących leady.
zoho-crm-integration

Ringostat i Zoho CRM

Zoptymalizuj pracę zespołu sprzedaży, zwalniając więcej czasu na zamykanie transakcji.

Integracja Zoho CRM i Ringostat to:

Automatyzacja pracy zespołu sprzedaży.

Zoho CRM to platforma online, która łączy zarządzanie sprzedażą, marketingiem i wsparciem technicznym. Dzięki integracji z Ringostatem dane o połączeniach są przesyłane do CRM, a ustawione przez użytkownika zdarzenia są automatycznie uruchamiane. Na przykład, gdy połączenie zostanie nieodebrane, zadanie "Zadzwoń" z określonym terminem zostanie utworzone dla odpowiedzialnego menedżera. Inteligentna logika integracji jest elastycznie konfigurowana w specjalnej macierzy.

Zwiększenie wydajności menedżerów.

Po każdej rozmowie z klientem nagranie audio jest automatycznie dołączane do transakcji lub powiązanego zadania. Dzięki temu kierownik może kontrolować sposób, w jaki menedżerowie obsługują potencjalnych klientów i zrozumieć przyczyny utraconych transakcji. Nowi pracownicy mogą być szkoleni przy użyciu nagrań audio rozmów z udanych transakcji.

Wiedza o tym, które reklamy prowadzą do sprzedaży.

Ringostat automatycznie przekazuje źródło reklamowe połączenia do Zoho CRM. Informacje te są wyświetlane w odpowiednim polu karty transakcji. W ten sposób można zobaczyć, które źródło, kanał, kampania i słowo kluczowe przyniosły potencjalnego klienta. Pozwala to zrozumieć, które działania reklamowe najczęściej prowadzą do zamknięcia transakcji. Dzięki tym informacjom możesz wyciągnąć wnioski na temat tego, w co zainwestować swój budżet, aby się opłacił.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i Zoho CRM

 • Przesyłanie danych o połączeniach do Zoho CRM. Leady, zadania i transakcje będą automatycznie tworzone w systemie po skontaktowaniu się z klientem.
 • Podniesienie poziomu obsługi dzięki kontroli działu sprzedaży. Nagrania audio wszystkich rozmów z klientem są dołączane do transakcji.
 • Zrozumienie, które reklamy prowadzą do leadów. CRM wyświetla informacje o reklamowym źródle połączeń telefonicznych.
salesdrive-integration

Ringostat i SalesDrive

Zautomatyzuj dział sprzedaży sklepu internetowego.

Integracja SalesDrive i Ringostat to:

Optymalizacja pracy menedżerów sklepów online.

SalesDrive to CRM dla sklepów internetowych i sprzedaży produktów. Dzięki integracji z Ringostatem połączenie jest natychmiast kierowane do odpowiedzialnego pracownika. Menedżer może również wykonać połączenie z SalesDrive za pomocą jednego kliknięcia. Podczas połączenia przychodzącego pracownik widzi wyskakującą kartę połączenia. Może ją wypełnić podczas rozmowy, utworzyć zgłoszenie i kontakt, zobaczyć wszystkie żądania klientów i zostawić komentarz. Jeśli połączenie nie jest docelowe, pracownik może po prostu zostawić komentarz i nie tworzyć kontaktu.

Zwiększenie wydajności zespołu sprzedaży.

Monitoruj pracę menedżerów sprzedaży w czasie rzeczywistym. Dla każdego zamówienia i kontaktu CRM wyświetla historię połączeń przychodzących i wychodzących. Nagrania audio rozmów z klientami można odsłuchać bezpośrednio w SalesDrive z karty zamówienia lub kontaktu. Raporty połączeń zawierają informacje podsumowujące pracę każdego menedżera. Można zobaczyć liczbę połączeń według użytkownika, dnia, pory dnia.

Kontrola lejka sprzedaży ― od reklamy do zysku.

SalesDrive wyświetla lejek sprzedaży. Dzięki integracji z Ringostatem CRM uwzględnia połączenia ze źródłami, które doprowadziły do leadów. Analizuj, jak klienci przechodzą od reklamy do płatności. Integracja pozwoli Ci zbliżyć się do analityki end-to-end i połączyć następujące dane: koszty reklamy – liczba połączeń i zgłoszeń – liczba sprzedaży – kwota sprzedaży.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i SalesDrive

 • Automatyczne przesyłanie danych połączeń do SalesDrive. CRM przechowuje historię rozmów dla wszystkich transakcji.
 • Kontrola działu sprzedaży i poprawa jakości obsługi. System rejestruje informacje o połączeniach odebranych lub nieodebranych przez menedżera.
 • Zrozumienie, jaki rodzaj reklamy doprowadził do leadu. Dane dotyczące źródła, kanału, kampanii i słowa kluczowego są przechowywane w bazie danych połączeń SalesDrive.
odoo-integration

Ringostat i Odoo

Uprość pracę zespołu sprzedaży i ustaw przepływ przetwarzania żądań klientów.

Integracja Odoo i Ringostat to:

Zautomatyzuj dział sprzedaży i pracę z transakcjami.

Odoo to zestaw narzędzi programowych do zarządzania firmą. Obejmuje on na przykład ERP, CRM, moduły dla e-commerce, fakturowania, księgowości, magazynu itp. Integracja z Ringostatem zaoszczędzi menedżerom pracy ręcznej, ponieważ Odoo CRM będzie samodzielnie tworzyć leady i/lub transakcje.

Poprawa jakości obsługi i produktywności zespołu sprzedaży.

Integracja pozwala zrozumieć, w jaki sposób menedżerowie sprzedaży pracują i komunikują się z klientami. Kierownik działu może odsłuchać nagranie audio rozmowy dotyczącej transakcji, aby śledzić, w jaki sposób potencjalny klient przechodzi przez lejek sprzedaży. Pomoże to również zrozumieć przyczyny utraconych transakcji i ustalić, czy wina leży po stronie menedżera. Na podstawie nagrań rozmów można znaleźć błędy w pracy pracowników, poprawić ich profesjonalizm i przeszkolić nowych pracowników.

Analiza, która reklama przynosi sprzedaż.

Na prośbę, wsparcie techniczne Ringostat może skonfigurować przesyłanie tagów utm do Odoo CRM. W ten sposób zrozumiesz, czy Twoja inwestycja w konkretną reklamę przynosi efekty ― aż do słowa kluczowego w reklamie kontekstowej. Dzięki tym informacjom można ocenić, jak opłacają się inwestycje w poszczególne kanały promocji i dokonać świadomego wyboru, na co przeznaczyć budżet. Marketer będzie mógł również śledzić, w jaki sposób dział sprzedaży przetwarza zapytania otrzymane z danej reklamy.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i Odoo

 • Przesyłanie danych o połączeniach do systemu CRM. Integracja zajmuje się rutynowymi zadaniami, dzięki czemu menedżerowie mogą skupić się na sprzedaży.
 • Śledzenie jakości pracy działu sprzedaży. Cała historia komunikacji telefonicznej z klientami jest przenoszona do CRM, w tym nagrania audio rozmów i nieodebranych połączeń.
 • Informacje o tym, z jakiego ogłoszenia przyszedł klient. Źródło, kanał, kampania i słowo kluczowe są pobierane z Ringostat do karty transakcji CRM.
creatio-integration

Ringostat i Creatio

Zaoszczędź zespołowi sprzedaży ręcznej pracy i zwolnij więcej czasu na zamykanie transakcji.

Integracja Creatio i Ringostat to:

Optymalizacja i uproszczenie pracy z transakcjami.

Creatio to kompleksowa platforma SaaS, która łączy w sobie systemy zarządzania procesami biznesowymi i relacjami z klientami. Pomaga przyspieszyć zamykanie transakcji, zoptymalizować marketing i obsługę. Dzięki integracji z Ringostat, Creatio tworzy transakcję, lead, kontakt, firmę itp. po rozmowie telefonicznej. W ten sposób pracownicy będą mieli mniej ręcznej rutynowej pracy i więcej czasu na sprzedaż.

Idealny system przetwarzania leadów.

Dzięki integracji nie będzie chaosu w dziale sprzedaży i utraty klientów z powodu zapominalstwa pracowników. Jeśli połączenie zostanie nieodebrane, dla pracownika odpowiedzialnego za transakcję zostanie utworzone zadanie "Oddzwoń" z terminem wykonania. Jeśli połączenie zostanie odebrane, zostanie utworzony kontakt dla odpowiedzialnego menedżera. Możesz także wybrać, na jakim statusie lub etapie lejka transakcja lub lead zostanie utworzony po połączeniu.

Analiza, czy uruchomione reklamy przynoszą sprzedaż.

W Creatio możesz przesłać źródło reklamy, kanał, kampanię i słowo kluczowe dla każdego połączenia. W notatce do kontaktu automatycznie przesyłane są również tagi utm. W ten sposób marketer lub menedżer może ocenić, które reklamy mają większe szanse na wygenerowanie przychodów, a które po prostu marnują budżet na promocję.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i Creatio

 • Automatyzacja przepływu pracy i eliminacja czynnika ludzkiego. Informacje o połączeniach i leadach są automatycznie rejestrowane w Creatio, co zapobiega błędom.
 • Poprawa jakości obsługi poprzez kontrolę działu sprzedaży. Do CRM automatycznie przesyłane jest nagranie audio rozmowy, które można odsłuchać.
 • Wyświetlanie historii wszystkich połączeń i ich źródeł reklamowych. Możesz zobaczyć, ile połączeń wykonano w ramach transakcji i jaki rodzaj reklamy przyniósł lead.
bitrix-integration

Ringostat i Uspacy

Uspacy to usługa online, pojedyncza przestrzeń robocza do organizowania codziennych procesów MŚP. Obejmuje komunikację, współpracę i sprzedaż. Wszystko w jednym.

Integracja Uspacy i Ringostat to:

Uspacy to zestaw narzędzi, który obejmuje czat i komunikację wewnętrzną, integrację z zewnętrznymi kanałami komunikacji, takimi jak komunikatory i sieci społecznościowe, współpracę i zadania, a także w pełni funkcjonalny system CRM. Produkt posiada narzędzia do automatyzacji procesów firmy — od sprzedaży po zarządzanie dokumentami.

Aplikacja mobilna pozwala na organizację komunikacji i pracę z zadaniami w dowolnym miejscu.

Otwarte API zapewnia szerokie możliwości rozbudowy funkcji produktu oraz integracji z innymi rozwiązaniami.

Zalety

Uspacy to dobre rozwiązanie dla małych i średnich firm, które pozwala im usprawnić codzienne procesy i zaoszczędzić na subskrypcjach online.

Zalety Uspacy:

 • Wiele narzędzi roboczych w jednym obszarze roboczym.
 • Bliskość użytkownika dzięki pełnej lokalizacji na rynkach, na których jest obecny.
 • Rozwinięta sieć partnerska, której członkowie mogą wdrażać Uspacy.
 • Nowoczesna platforma API, na której zbudowany jest produkt.
keepin-crm-integration

Ringostat i KeepinCRM

Usprawnij procesy biznesowe i uprość pracę swojego zespołu sprzedaży.

Integracja KeepinCRM i Ringostat to:

Przetwarzanie połączeń na bieżąco.

KeepinCRM to ukraiński system zaprojektowany specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz CRM zawiera rozwiązania do zarządzania magazynem, dokumentami, finansami, wysyłką SMS itp. Integracja Ringostat i KeepinCRM odciąża dział od rutynowych procesów, które można łatwo zautomatyzować. Po połączeniu przychodzącym od klienta, transakcja i lead są natychmiast tworzone w systemie. A po zakończeniu rozmowy pojawia się powiadomienie push, pozwalające na szybkie przejście do leadu/dealu.

Analiza i przechowywanie historii komunikacji z klientami.

Do każdej transakcji dołączane są wszystkie połączenia z nią związane. Jeśli menedżer przegapił połączenie, zostanie to również zarejestrowane w CRM. W ten sposób szef działu sprzedaży z łatwością zrozumie, jak postępują prace nad transakcją i czy pracownik ignoruje prośbę klienta. Jeśli posłuchasz nagrań audio rozmów, które są przekazywane do CRM, możesz zrozumieć, w jaki sposób menedżer komunikuje się z klientem. Pomoże to również ustalić prawdziwą przyczynę utraty transakcji i określić, czy wina leży po stronie pracownika.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i KeepinCRM

 • Oszczędność czasu zespołu sprzedaży i automatyzacja obsługi połączeń. Integracja odciąża pracowników poprzez automatyczne tworzenie transakcji i leadów po rozmowach z klientami.
 • Poprawa jakości obsługi. Integracja przenosi historię połączeń i nagrania audio z Ringostat do Keeping CRM, co jest łatwe do monitorowania przez kierowników.
nethunt-integration

Ringostat та Nethunt CRM

Monitoruj zespół sprzedaży i analizuj historię komunikacji z klientami.

Integracja NethuntCRM i Ringostat to:

Automatyzacja i usprawnienie procesu komunikacji z klientami.

NethuntCRM to system zarządzania relacjami z klientami dla małych i średnich firm. Łączy w sobie możliwości CRM z pocztą Gmail i aplikacjami G Suite, prowadząc klientów przez lejek sprzedażowy bezpośrednio z wiadomości e-mail. Dzięki integracji z Ringostat, wszystkie wykonane i odebrane połączenia są automatycznie przekazywane do NethuntCRM. Pozwala to na uzyskanie pełnego obrazu komunikacji z klientami, a nie tylko korespondencji.

Kontrola sposobu, w jaki menedżerowie obsługują połączenia i zamówienia.

Menedżer sprzedaży lub właściciel firmy z łatwością zrozumie, w jaki sposób sprzedawcy pracują z potencjalnymi klientami uzyskanymi przez telefon. Raport połączeń pokaże datę i godzinę wykonania połączenia, na jaki numer i z jakiego numeru zadzwoniono. Możesz przeanalizować status połączenia, na przykład, jeśli menedżer nie odebrał połączenia lub był zajęty. Możesz także odsłuchać nagranie audio każdego połączenia, aby szczegółowo zrozumieć, jak dobrze przebiega sprzedaż.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i Nethunt CRM

 • Automatyzacja pracy z połączeniami. Wszystkie rozmowy są zapisywane w NethuntCRM. Tworzony jest dla nich osobny raport, w którym można odsłuchać nagrania audio rozmów.
 • Jasne zrozumienie, którzy pracownicy komunikowali się z którymi klientami. Ułatwia to pracę z leadami i zapobiega nieporozumieniom w dziale sprzedaży.
keycrm-integration

Ringostat i KeyCRM

Zautomatyzuj zarządzanie połączeniami i transakcjami w swojej firmie.

Integracja KeyCRM i Ringostat to:

Zwiększenie produktywności zespołu sprzedaży.

Dane dotyczące każdego połączenia są automatycznie przesyłane do KeyCRM: numer telefonu, czas, status itp. Na podstawie nowego połączenia można natychmiast utworzyć encję "Klient" i "Zamówienie". Uwalnia to menedżerów od pracy ręcznej, pozwala uniknąć błędów i zaoszczędzić 2-3 godziny dziennie.

Optymalizacja komunikacji z klientami.

Wbudowany moduł do komunikacji przez Ringostat pozwala na pracę z połączeniami telefonicznymi wewnątrz KeyCRM. Możesz wykonywać połączenia wychodzące bezpośrednio z CRM. Pracownicy nie przegapią połączeń przychodzących ― w górnej części interfejsu obszaru roboczego znajduje się widoczne okno połączeń.

Monitorowanie postępu transakcji i jakości obsługi.

Menedżer może odsłuchiwać rozmowy bezpośrednio w CRM, aby ocenić poziom profesjonalizmu menedżera lub przeanalizować przepływ transakcji przez lejek. Menedżer może również korzystać z nagrań audio, aby przypomnieć sobie szczegóły umowy z klientem.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i KeyCRM

 • Automatyczne przesyłanie danych połączeń do KeyCRM. Dla każdego nowego połączenia można natychmiast utworzyć profil i zamówienie w systemie.
 • Wygoda komunikacji z klientami. Połączenie przychodzące od stałego klienta natychmiast trafia do menedżera odpowiedzialnego za transakcję.
 • Analiza pracy działu sprzedaży. Cała historia połączeń i nagrania połączeń dla każdego zamówienia są przechowywane w systemie przez czas nieokreślony.
planfix-integration

Ringostat i Planfix

Zautomatyzuj obsługę połączeń w swoim systemie zarządzania.

Integracja Planfix i Ringostat to:

Optymalizacja i usprawnienie zarządzania kontaktami.

Planfix to centrum zarządzania firmą, na bazie którego przedsiębiorstwa mogą zbudować dowolny system. Pozwala organizować wspólną pracę nad zadaniami, ustawiać i realizować te zadania, zarządzać projektami i nie tylko. Dzięki integracji z Ringostat, Planfix tworzy kontakty po połączeniach przychodzących i wychodzących. Połączenie jest rejestrowane na karcie kontaktu lub w ostatnim aktywnym zadaniu, ze wskazaniem, który menedżer odebrał lub wykonał połączenie. Pozwala to jasno zrozumieć, który menedżer pracuje z konkretnymi klientami i jest odpowiedzialny za zamknięcie transakcji.

Monitorowanie sposobu, w jaki menedżerowie pracują z potencjalnymi klientami.

Po każdej rozmowie nagranie audio rozmowy jest pobierane do systemu i można je odsłuchać. W ten sposób kierownik może łatwo zauważyć, jeśli pracownik jest niegrzeczny lub nieprofesjonalny podczas komunikacji z klientami. Jeśli menedżer przegapił połączenie, na karcie kontaktu zostanie utworzona informacja o nieodebranym połączeniu. Pozwoli to natychmiast zobaczyć, że klient się nie dodzwonił, na przykład, jeśli menedżer był przez jakiś czas poza biurem. I odzyskać potencjalnego nabywcę na czas, zanim odejdzie do konkurencji.

Analiza konwersji reklam na zamykanie transakcji.

Dzięki integracji z CRM, do karty klienta można przenieść tagi UTM. Pozwoli to zrozumieć, z jakiego źródła, kanału, kampanii i słowa kluczowego dzwonił klient. Tagi mogą być przenoszone do dowolnych pól systemu, których potrzebujesz. Pomoże to zrozumieć, z których reklam leady najczęściej dokonują zakupów. A które kampanie przynoszą tylko spam lub użytkowników, którzy konsultują się, ale nie kupują. Pomoże to prawidłowo przydzielić budżet marketingowy.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i Planfix

 • Automatyczne nagrywanie rozmów w dowolnym systemie na bazie Planfix. Menedżer nie musi rozpraszać się po każdym połączeniu, aby zarejestrować numer klienta w systemie i utworzyć zadanie związane z połączeniem.
 • Zrozumienie, którzy pracownicy komunikują się z konkretnym klientem i w jaki sposób. Pozwoli to uporządkować pracę z leadami i zabezpieczyć się przed wpływem czynnika ludzkiego.
 • Wiedza o tym, czy dana reklama generuje sprzedaż. Ringostat przekaże do Planfix informacje o tym, z której kampanii dzwonił każdy klient.
amocrm-integration

Ringostat i AmoCRM

Zautomatyzuj swój zespół sprzedaży dzięki funkcji śledzenia połączeń.

Integracja amoCRM i Ringostat to:

Optymalizacja procesów pracy.

amoCRM to system do zarządzania relacjami z klientami i automatyzacji działu sprzedaży. Po połączeniu Ringostat przekazuje dane do CRM, a system automatycznie tworzy kontakt, transakcję i zadanie. Pozwala to menedżerom zaoszczędzić czas i zapewnia kompletność danych. Logika integracji eliminuje duplikowanie zadań i danych kontaktowych oraz równomiernie rozkłada obciążenie pracą menedżerów.

Zwiększenie produktywności zespołu sprzedaży.

Monitoruj, jak szybko menedżerowie odbierają i obsługują połączenia. Przestań tracić klientów, którzy się nie dodzwonili. Po nieodebranym połączeniu w CRM automatycznie tworzone jest zadanie oddzwonienia z określonym terminem. Odsłuchuj połączenia bez wychodzenia z transakcji. Testuj skrypty i analizuj przyczyny utraconych transakcji na podstawie nagrań rozmów.

Analiza reklamowych źródeł połączeń w CRM.

Ringostat przekazuje do amoCRM informacje o reklamowym źródle połączenia aż do słowa kluczowego. Dane są dołączane do transakcji. Określ, które reklamy najczęściej prowadzą do połączeń telefonicznych i sprzedaży. Śledź, w jaki sposób połączenia są przekształcane w transakcje. Twórz raporty w CRM z danymi połączeń.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i AmoCRM

 • Przesyłanie danych o połączeniach do CRM. Po rozmowie z klientem system automatycznie tworzy transakcje, zadania i kontakty.
 • Kontrola działu sprzedaży i poprawa poziomu obsługi klienta. W CRM można odsłuchiwać nagrania audio rozmów dotyczących wszystkich transakcji.
 • Śledzenie źródła reklamy połączenia, które jest automatycznie pobierane do karty transakcji.
bitrix-integration

Ringostat i Bitrix24

Zautomatyzuj swój zespół sprzedaży, zwiększ wydajność menedżerów i pozbądź się rutynowej pracy.

Integracja Bitrix24 i Ringostat to:

Automatyzacja procesów biznesowych.

Bitrix24 to CRM, który pozwala śledzić potencjalnych klientów i zarządzać procesem sprzedaży. Integracja oszczędza czas menedżerów i pozwala im skupić się na sprzedaży. Ustawianie zadań, tworzenie leadów i wiele więcej może odbywać się automatycznie. Eliminuje to ryzyko, że menedżer zapomni oddzwonić do klienta lub nieprawidłowo zapisze informacje o leadzie lub transakcji z powodu własnej nieuwagi.

Kontrola działu sprzedaży.

Integracja pokazuje szczegółowo: ile połączeń zostało nieodebranych, czy menedżer skontaktował się z klientem, który się nie dodzwonił. System pozwala odsłuchiwać nagrania audio rozmów i analizować przyczyny utraconych transakcji.

Zrozumienie, gdzie wydawany jest budżet marketingowy.

Karta transakcji w CRM zawiera szczegółowe dane na temat źródła potencjalnych klientów. Możesz zobaczyć, które źródło reklamy, kanał, kampania, a nawet słowo kluczowe doprowadziły do konkretnego zamówienia. Pozwala to wyciągnąć wnioski na temat tego, które reklamy generują konwersje, a które marnują budżet.

Zalety

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z integracji Ringostat i Bitrix24 CRM

 • Przesyłanie danych o połączeniach do CRM. Po rozmowie telefonicznej z klientem system automatycznie tworzy leady, kontakty, transakcje i zadania.
 • Kontrola działu sprzedaży i poprawa poziomu obsługi klienta. Nagrania audio rozmów dotyczących wszystkich transakcji można zawsze odsłuchać bezpośrednio w CRM.
 • Źródło reklamowe połączenia jest automatycznie pobierane do karty transakcji.