Реферальна угода

(далі - «Угода»)
Угода укладається між «Ringostat»* (далі – «Компанія»), та користувачем (фізичною особою або юридичною особою або фізичною особою-підприємцем або самозайнятою особою (крім осіб без громадянства та фізичних осіб, які не досягли 18 років)) (далі – «Реферальний партнер»), разом іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цю Угоду про наступне:
Угода вважається укладеною з моменту проставлення позначки («галочки») у графі (чекбоксі): «Ви підтверджуєте свою згоду з умовами реферальної програми Ringostat» та натискання кнопки «Стати учасником» та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

1. Термінологія

1.1. «Реферальний партнер» –– користувач, який здійснив реєстрацію на сайті https://ringostat.com (далі – «сайт Компанії»), отримав доступ до Особистого кабінету та за допомогою його функціоналу висловив намір стати учасником реферальної програми, перейшовши до розділу «Реферальна програма», уклавши Угоду та отримавши індивідуальне реферальне посилання.

Реферальним партнером не може стати користувач, який уклав з Компанією інший тип партнерської угоди, отримав статус Партнера і працює з Компанією за агентською програмою.
1.2. «Реферал» ––  юридична або фізична особа, яка перейшовши за Реферальним посиланням Реферального партнера, стає клієнтом Компанії та на підставі окремих угод з Компанією здійснює покупку Сервісу.
1.3. «Реферальна програма» ––  це сукупність програмних та маркетингових компонентів, за допомогою якої фіксується виконання зобов'язань Реферального партнера за Угодою та подальша виплата винагород Реферальному партнеру.
1.4. «Реферальне посилання» ––  посилання з унікальним ідентифікатором, яке видається Реферальному партнеру, що веде на сайт Компанії, і за яким відстежується приєднання (підключення) Реферала до Реферального партнера.
1.5. «Особистий кабінет Реферального партнера» ––  віртуальний розділ сайту Компанії, через інтерактивний інтерфейс якого Реферальний партнер отримує інформацію та статистику про нарахування та виплату винагороди, а також актуальні дані про підключені (приэднані) за його Реферальним посиланням проекти Рефералів.
1.6. «Сервіс» ––  програмний продукт «RINGOSTAT», доступний для використання як сервіс віддаленого самообслуговування через мережу Інтернет.
1.7. «Оплата Сервісу» ––  щоденне автоматичне списання з рахунку Реферала певної суми за користування функціональними можливостями Сервісу. Послуги з технічного забезпечення Сервісу не відносяться до таких оплат та не призводять до нарахування винагороди Реферальному партнеру.
1.8. «Проект» ––  сукупність зазначених відомостей та виконаного щодо певного сайту підключення, налаштування пускових установок Сервісу. Ідентифікація Проекту здійснюється із зазначенням доменного імені сайту за яким виконано підключення та буде здійснюватись використання Сервісу та/або за ID проекту, який присвоюється всередині Сервісу за фактом реєстрації. Проект може бути закріплений або за Партнером агентської програми, або за Реферальним партнером. Закріплення Проекту одночасно за Партнером та Реферальним партнером неможливе і не допускається.
1.9. «Електронне листування Сторін» ––  відправлення будь-якою із Сторін іншій Стороні у передбачених Угодою випадках електронних повідомлень та/або документів (файлів) в електронному вигляді, що здійснюється через визначені Угодою адреси електронної пошти (e-mail) Сторін та/або через інтерфейс та функціональні можливості Особистого кабінету Реферального партнера.

2. Загальні положення

2.1. За цією Угодою Реферальний партнер від свого імені, за свій рахунок, але в інтересах Компанії вчиняє дії, спрямовані на пошук та залучення Рефералів для подальшої співпраці Рефералів з Компанією, а Компанія зобов'язується виплатити Реферальному партнеру винагороду у розмірі та в порядку, передбаченому цією Угодою.
2.2. Реферальний партнер не є власником Сервісу, а виконує лише посередницьку функцію агента між Компанією та Рефералами.
2.3. Реферальний партнер може здійснювати діяльність та представляти себе у відносинах з третіми особами лише як Реферальний партнер Компанії.
3. Права та обов'язки сторін
3.1. Обов'язки Реферального партнера:
3.1.1. Реферальний партнер зобов'язується забезпечити відповідність своєї господарської діяльності законодавству країни свого проживання та/або реєстрації
3.1.2. У разі пред'явлення претензій від третіх осіб до Компанії, пов'язаних з діяльністю Реферального партнера, Реферальний партнер зобов'язується самостійно та за власний рахунок врегулювати претензії таких осіб.
3.1.3. У разі виявлення ситуацій або осіб, які порушують законні права Компанії або таких, що здійснюють діяльність з метою нашкодити інтересам Компанії, повідомляти Компанію та співпрацювати для захисту Компанії.
3.1.4. Залучати рефералів. При цьому залученим Рефералом Реферального партнера не може бути:
––  безпосередньо Реферальний партнер та будь-який з його Проектів;
––  клієнт, який вже співпрацює з Компанією, та будь-який із його поточних (діючих) оплачених Проектів;
––  клієнт, який отримав статус «Партнера» та працює з Компанією за агентською програмою, а також будь-який із його Проектів.

Компанія має право не виплачувати Реферальному партнеру суму належної йому винагороди, при порушенні цього пункту та розірвати Угоду в односторонньому порядку.
3.1.5. Реферальний партнер зобов'язується не вчиняти жодних дій, що впливають на роботу реферальної програми та Сервісу Компанії. Під такими діями розуміються спроби технічно впливати на працездатність серверів Сервісу Компанії, спроби зламати механізми захисту, використання вірусів, троянів та інших шкідливих програм для будь-яких цілей, використання brut force атак, DoS (DdoS) атак, спаму тощо.
3.1.6. Реферальний партнер зобов'язаний діяти сумлінно та виключно на користь Компанії, і за жодних умов не порушувати зобов'язання, покладені на нього цією Угодою.
3.2. Реферальний партнер має право:
3.2.1. Здійснювати пошук Рефералів, інформувати потенційних Рефералів про сферу діяльності Компанії та Сервіс, який надає Компанія.
3.2.2. Знайомити Рефералів із веб-сайтом Компанії шляхом надання свого Реферального посилання.
3.2.3. Сприяти підвищенню рівня довіри потенційних Рефералів та інших осіб до Компанії та її Сервісу.
3.2.4. Отримувати винагороду від Компанії відповідно до умов цієї Угоди.
3.2.5. Реферальний партнер має інші права, передбачені положеннями цієї Угоди та чинним законодавством країни реєстрації Компанії.
3.2.6. Реферальний партнер має право мати лише один обліковий запис (Особистий кабінет Реферального партнера), розміщений на сайті Компанії.
3.3. Реферальному партнеру заборонено:
3.3.1. Здійснювати діяльність, що суперечить законодавству країни проживання та/або реєстрації Реферального партнера, а також законодавству країни реєстрації Компанії.
3.3.2. Бути партнером агентської програми Компанії. Компанія перевіряє Реферального партнера та у разі порушення ним цього положення Угоди, має право не виплачувати Реферальному партнеру суму належної йому винагороди, а також розірвати Угоду в односторонньому порядку.
3.3.3. Без попереднього погодження з Компанією використовувати реферальне посилання у платній рекламі чи рекламі, що передбачає отримання інших видів винагород.
3.3.4. Використовувати ключові слова «Ringostat» та «Рінгостат» у контекстній та/або будь-якій іншій рекламі, без отримання попередньої згоди Компанії.
3.3.5. Використовувати «самореферальство» – оплачувати свій акаунт (обліковий запис) у Сервісі Компанії за власним реферальним посиланням, або створювати кілька акаунтів, афілюючи другорядний акаунт(и) з основним, з головною метою – отримати компенсацію витрат. У тому числі здійснювати оплати за реферальним посиланням з однієї IP адреси (під «однією IP адресою» розуміється ситуація, за якої два або більше користувачів коли-небудь використовували Сервіс з однієї IP адреси). У такому разі винагорода Реферальному партнеру не нараховується.
3.3.6. Розповсюджувати реферальне посилання методом «СПАМУ» (включаючи проведення спам-розсилок, публікацій спаму на форумах та спільнотах тощо).
3.3.7. Розміщувати реферальне посилання на купонних сайтах-агрегаторах та/або будь-яких інших сервісах, основною діяльністю яких є поширення та/або продаж та/або надання знижок, купонів, промокодів тощо.
3.3.8. Використовувати та вказувати неактуальну, необ'єктивну та неправдиву інформацію, посилаючись або згадуючи Сервіс Компанії. Це включає і достовірні дані про актуальні маркетингові пропозиції (акції). Вказівка недостовірних або неактуальних даних може бути підставою для припинення співпраці з Реферальним партнером.
3.3.9. Здійснювати дії, здатні нашкодити існуючому іміджу та репутації Компанії, знизити рівень довіри до Сервісу або ввести потенційних Рефералів в оману щодо діяльності Компанії.
3.3.10. Вчиняти дії, здатні спричинити виникнення у Компанії будь-яких зобов'язань перед третіми особами, які не є Рефералами Компанії.
3.3.11. Реферальний партнер не має права розміщувати рекламу на сайтах, що містять інформацію, що порушує права людини, пропагують насильство, расову дискримінацію, наркотики, работоргівлю, містять матеріали порнографічного характеру.
3.4. Компанія зобов'язана:
3.4.1. Своєчасно виплачувати Реферальному партнеру винагороду, передбачену умовами цієї Угоди.
3.4.2. Надавати Реферальному партнеру інструкції та рекомендації щодо виконання обов'язків, які є предметом цієї Угоди.
3.4.3. Виконувати інші обов'язки, передбачені цією Угодою.
3.5. Компанія має право:
3.5.1. Здійснювати контроль за діяльністю Реферального партнера щодо виконання його партнерських функцій, передбачених цією Угодою.
3.5.2. Компанія має право розірвати договір в односторонньому порядку у разі порушення або невиконання Реферальним партнером умов цієї Угоди, а також у випадках:
3.5.2.1. Застосування способів реклами, які примушують Реферала та/або відвідувача здійснити Оплату Сервісу за допомогою обману, шантажу або будь-яких інших дій, що порушують свободу вибору;
3.5.2.2. Дій Реферального партнера, що негативно впливають на діловий імідж та репутацію Компанії;
3.5.3. У разі порушення Реферальним партнером умов цієї Угоди заблокувати рахунок Реферального партнера з нарахованою винагородою.
3.5.4. Компанія має інші права, передбачені положеннями цієї Угоди та чинного законодавства країни реєстрації Компанії.
4. Визначення винагороди та взаєморозрахунків
4.1. Компанія виплачує Реферальному партнеру винагороду, розмір якої встановлено у цій Угоді.
4.2. Крім належної винагороди, Реферальний партнер не має права на відшкодування витрат, понесених за використання сторонніх служб, програм або послуг, навіть якщо ці витрати були пов'язані з діяльністю з пошуку та залучення Рефералів у рамках Реферальної програми.
4.3. Реферальний партнер має право на отримання винагороди при виконанні нижченаведених умов:
4.3.1. В результаті діяльності Реферального партнера в рамках реферальної програми було укладено угоду між Компанією та залученим Рефералом;
4.3.2. Угода була доведена до повного фінансового розрахунку Реферала з Компанією та підтверджена програмним забезпеченням Сервісу Компанії та даними з Особистого кабінету Реферального партнера;
4.3.3. Реферальний партнер не порушив умови цієї Угоди.
4.4. У тому випадку, якщо Реферал стає Партнером за агентською програмою, Реферальний партнер втрачає право на отримання винагороди за Проектами такого Реферала з моменту надання статусу Партнера.
4.5. У випадку, якщо Компанія встановить, що один і той самий Проект закріплений за Партнером та Реферальним партнером – винагорода анулюється та не підлягає виплаті.
4.6. Виплата винагороди здійснюється за попереднім запитом Реферального партнера здійсненого за допомогою функціоналу Особового кабінету Реферального партнера.
4.6.1. Порядок та спосіб виплати Сторони погоджують за допомогою електронного листування. При цьому Реферальний партнер розуміє та погоджується з тим що, якщо сума загальної винагороди становить менше 100 (сто) доларів США, то виплата винагороди не провадиться та можлива лише при досягненні зазначеної суми або у разі припинення дії Угоди.
4.6.2. Кожен запит Реферального партнера проходить перевірку на відповідність до умов Реферальної програми. Компанія залишає за собою право не нараховувати або скасовувати виплати Реферальному партнеру у разі порушення умов Угоди.
4.7. Виплати за реферальним посиланням Реферального партнера відбуваються протягом року активності залученого Реферала. Кожна Оплата Сервісу протягом року залученим Рефералом, приноситиме Реферальному партнеру винагороду у розмірі встановленою Угодою.
4.7.1. Якщо Реферал протягом року перестає бути активним та припиняє співпрацю з Компанією, винагорода Реферальному партнеру не нараховується.
4.7.2. Якщо Реферал відновлює співпрацю з Компанією, Реферальний партнер отримує право на нарахування винагороди на умовах, визначених Угодою.
4.8. Розрахунок та виплата винагороди здійснюються не частіше ніж кожні 30 календарних днів.
4.9. Платіж вважається здійсненим, а зобов'язання Компанії щодо виплати винагороди Реферального партнера виконаними з моменту списання коштів (суми винагороди) з рахунку Компанії.
4.10. Також, Реферальний партнер може використати накопичену суму винагороди на оплату Сервісу для власних Проектів, за умови, що вона становитиме не менше ніж 10 (десять) доларів США.
5. Розмір партнерської винагороди
5.1. Компанія виплачує винагороду Реферальному партнеру у розмірі:
5.1.1. 25% з кожної Оплати Сервісу залученими Рефералами
6. Відповідальність та обмеження відповідальності
6.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до Угоди.
6.2. Компанія не несе відповідальності за технічні недоліки, збої, технічні особливості та зміни алгоритмів та дії, рішення власників або адміністраторів пошукових систем, програм та систем, сервісів, служб у мережі Інтернет, а також самої мережі Інтернет та телекомунікаційних систем, систем зв'язку, які можуть використовуватися під час виконання Реферальним партнером своїх зобов'язань за Угодою, а також будь-які порушення таких зобов'язань, що виникли внаслідок зазначених обставин.
6.3. Реферальний партнер у разі порушення умов Угоди несе відповідальність перед Компанією в повному обсязі.
6.4. Матеріальна відповідальність Компанії обмежується відшкодуванням реальних збитків, які мають бути документально підтверджені Реферальним партнером.
7. Строк дії угоди
7.1. Ця Угода укладається на невизначений термін. Реферальний партнер може розірвати Угоду, направивши електронного листа до служби підтримки Компанії.
7.2. Якщо у Реферального партнера є на рахунку в Особовому кабінеті Реферального партнера сума невиплаченої винагороди, вона буде виплачена Компанією в порядку та способом узгодженим сторонами за допомогою електронного листування.
7.3. Усі, вчинені на момент розірвання Угоди, операції будуть оброблені в звичайному порядку.
8. Заключні положення
8.1. Компанія залишає за собою право змінювати положення цієї Угоди у будь-який час, якщо ці зміни не стосуються основних положень цієї Угоди. Повідомлення про зміни надсилаються електронною поштою за 3 (три) дні до набуття чинності відповідними змінами.
8.2. Якщо Реферальний партнер не надає заперечення у письмовій формі проти змін протягом 3 (три) днів з моменту їх отримання на свою електронну адресу, зміни для нього набувають чинності.
8.3. Якщо Реферальний партнер заперечує зміни, тоді Угода вважається розірваною з моменту отримання Компанією відповідного заперечення у письмовій формі.
8.4. У випадку, якщо не вдається вирішити суперечки та/або розбіжності між Сторонами, що виникають у зв'язку з Угодою, шляхом переговорів, то такі суперечки підлягають розгляду та остаточному вирішенню за Прискореною арбітражною процедурою згідно з Арбітражним регламентом в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма.
8.5. Визнання недійсною будь-якої частини Угоди (положення, умови, розділу тощо) відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, або згідно з вимогами закону, не тягне за собою недійсність інших частин Угоди, так само як і Угоди в цілому, а правовідносини Сторін, які були врегульовані такою визнаною недійсною частиною Угоди, повинні бути заміненими іншою, найближчою за змістом та призначенням.
8.6. Ця Угода може бути розірвана за ініціативою Компанії в односторонньому порядку, у разі порушення Реферальним партнером зобов'язань, зазначених у цій Угоді. Угода вважається розірваною за обставинами, зазначеними в цьому пункті, після закінчення 24 годин з моменту направлення електронного листа з повідомленням про розірвання на електронну адресу Реферального партнера, факт отримання та прочитання повідомлення про розірвання Угоди Реферальним партнером у цьому випадку не має значення.
8.7. Ця Угода може бути відкликана Компанією в односторонньому порядку без попереднього погодження з Реферальним партнером. У такому випадку Компанія повідомляє Реферального партнера шляхом надсилання електронного листа про припинення Угоди та співробітництва в цілому та виплачує Реферальному партнеру залишок невиплаченої винагороди, якщо він є і відображається на рахунку в Особовому кабінеті Реферального партнера.
*фізична або юридична особа, яка при веденні господарської діяльності використовує комерційне (фірмове) позначення або торгову марку (товарний знак) «RINGOSTAT».